06 - 24 26 49 26 Dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 21:00

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Vakantiehuis Bij het Bos

Deze verklaring geeft informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de verhuuractiviteiten worden verwerkt. 

Onze contactgegevens
Bij het Bos

Bosruiterweg 25-3
3897 LV Zeewolde


Correspondentieadres:
Educalaan 7a
8251 GC Dronten

info@bijhetbos.nl

Contactpersoon: Claudia Kaldenbach

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor jouw offerte- of reserveringsaanvraag bij ons vakantiehuis. Wij vragen: 

  • Jouw volledige naam
  • Jouw mobiele nummer, zodat we de periode in optie kunnen zetten en contact kunnen opnemen wanneer er een andere aanvraag voor dezelfde periode binnenkomt
  • Het aantal volwassenen, kinderen en baby’s, zodat we onze offerte op maat kunnen maken en weten of er kinderbedjes of kinderstoelen nodig zijn. Bovendien is het aantal personen nodig voor de berekening van de toeristenbelasting
  • Emailadres, zodat we per mail een offerte en/of facturen kunnen versturen
  • We vragen je adresgegevens pas wanneer je definitief wilt boeken, zodat we een complete faktuur kunnen maken (waartoe we wettelijk verplicht zijn).
  • Via ons feedbacksysteem van www.reputatiemarketing.nl vragen we je ervaring met ons te delen. Deze software registreert alleen je emailadres, je (voor)naam en feedback.
    Aangezien de feedback op onze website door bezoekers gelezen wordt, blijven deze gegevens langer bewaard. 
  • Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens verzameld middels cookies. De cookies kunnen jouw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van jouw activiteiten op onze Website. 
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt, maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hierna nader omschreven.

Verwerking van jouw persoonsgegevens
We vragen jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het sturen van een offerte en het in optie nemen van je aanvraag (naam, email en mobiele nummer)
– Voor het berekenen van de huursom (Aantal personen en samenstelling van de groep)

– Vastlegging in onze administratie van jouw gegevens ten behoeve van een reservering

– Wanneer je via derden ons vakantiehuis geboekt hebt, zijn jouw gegevens in die systemen bekend. We werken met diverse partijen samen en moeten zorgen dat overal de kalenders up to date worden gehouden. In die andere kalenders blokkeren we de periode die je in optie hebt of die je definitief geboekt hebt met alleen je naam of achternaam en aantal personen.
Voor het up to date houden van onze kalender, houden we dit ook bij op de google agenda in onze mobiele telefoon die met een 2 staps authentificatie en een toegangscode afgeschermd is
– De activiteiten die gelet op verhuur gebruikelijk zijn;  Het verzenden van informatie aan diegene die geboekt heeft en om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; 

Jouw gegevens worden niet zonder jouw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Voor onze administratie verwerken we de gegevens met het programma Moneybird, waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. En natuurlijk ziet onze boekhouder de facturen. Onze website wordt in Nederland gehost bij Axella Hosting met een SSL certificaat.
We geven je persoonsgegevens alleen door aan derde partijen wanneer dat echt nodig is en/of als je daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat uw verblijf bij ons is beeindigd., tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een wettelijke verwerking. De gegevens op de website worden onmiddellijk verwijderd, zodra u daarom verzoekt.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Ter bescherming van jouw persoonsgegevens hebben we systemen adequaat beveiligd, onder meer door een SSL certificaat op de website, een persoonlijke code op onze mobiele apparaten, een 2 stapsverificatie op onze email, een beperkt aantal personen heeft toegang tot ons offerte- en factureringsprogramma en we hebben een autentificatiecode voor de toegang naar ons boekhoudpakket (Exact).

 

We nemende bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bijhetbos.nl

Joww rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer jouw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kun je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet je door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij jouw aanvraag inwilligen, zullen wij je eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. 

 

Recht van inzage van de betrokkene
Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. 

 

Recht op rectificatie
Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer je wilt dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt beperken (in afwachting van door jou gevraagde rectificatie van jouw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat je juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
In het geval dat wij jouw gegevens gebruiken voor direct marketing kun je bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is geen gebruikelijke toepassing bij ons

Cookies
Er worden alleen technische, functionele cookies en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie.
Wanneer je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, neem dan eerst contact met ons op via info@bijhetbos.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen? Voor overige vragen kun je contact opnemen met Claudia Kaldenbach info@bijhetbos.nl Deze privacyverklaring is opgesteld in juli 2018.

Share This
Stel hier je vraag